Resultater

PB-Rådgivning (Indehaver)

Lupinhaven 14, 2765 Smørum (2014 – Aktuelt)

Skaber merværdi for mine kunder, og har arbejdet for klienter med likviditetsstyring. Opbygning af budgetsystemer og likviditetsmodeller. Debitorstyring og kreditvurdering. Salg af erhvervsejendomme
Forbedring af virksomhedens likviditet.

 

Papyrus A/S (Økonomidirektør)

Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup (2007 – 2011)

Indført nyt telefonsystem med call-center der gav en mere effektiv udnyttelse af medarbejderne i virksomhedens 4 salgsafdelinger.

Omorganisering af økonomi, it og administration, samt outsourcing af lønadministration. Medførte reduktion af medarbejderstaben fra 16 til 10 personer.

Gennemført en reduktion af ikke-medarbejderrelaterede omkostninger på 10 % ved forhandlinger med samtlige omkostningsleverandører og optimering af diverse ydelser.

Øgede leverandørkreditter med i gennemsnit 10 dage.

Projektansvarlig for implementeringen af SAP i 2008 med et godkendt resultat.

Medvirkende til etablering af Shared Service Center i Göteborg inden for økonomi.

Outsourcing af virksomhedens lager i Høje Taastrup til Danske Fragtmænd.

 

Papyrus A/S (Økonomidirektør)

Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup (1999 – 2006)

Gennemførte en vellykket fusion mellem HC-Papir A/S og Borch Winther Papir A/S

Var også i denne forbindelse hovedansvarlig for: Det selskabsretslige og personalejura. Overenskomster.
Sammenføring af it-systemer. Fælles logistiksystem, herunder lagerstyring og distribution. Organisationstilpasning. Implementering af nye rapporterings- og administrationssystemer.

Blev i forbindelse med fusionen projektansvarlig for at se på mulighederne for en sammenlægning af de to domiciler i Ballerup og Brøndby. Herudover ansvarlig for udvidelsen af lageret i Vejle med 6000 m2 og overflytningen af Borch Winthers lager i Brabrand til Vejle.

Var endvidere ansvarlig for placering og køb af grund og logistik. Investerings-og rentabilitetsbudgetter
Arealberegninger. Sammenføringen af de automatiske lagerstyringssystemer.

Højlageret i Vejle stod færdigt efter planerne og i henhold til budgetter i foråret 2000.

Det nye domicil for Papyrus blev placeret på Bredebjergvej 1 i Høje Taastrup Transportcenter Det 12.000 m2 store automatiske højlager, samt 3.300 m2 kontorbygning, blev taget i brug i august 2001. Planerne og budgetter for byggeriet blev overholdt.

I forbindelse med fusionen blev der også gennemført en outsourcing af distribution til Danske Fragtmænd og andre lokale distributører. Herefter blev kun ca. 30% af distributionen foretaget med egne lastbiler.

Ejendommene i Ballerup, Brøndby og Brabrand blev solgt til fornuftige priser og kontant betaling.

Alle forretningsgange, budgetmodeller, politikker, HR-systemer, forretningsområder og organisation blev moderniseret og tilpasset.

Den budgetterede medarbejderstab ved fusionen var sat til 220 personer. Ved udgangen af 2006 var medarbejderstaben på 175 personer.

 

HC-Papir A/S (Økonomidirektør)

Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup.(1994-1999)

Fortsatte med at se på hvordan virksomheden kunne gøre distribution med egne lastbiler billigere og bedre ved outsourcing. Blev løbende gennemført frem til 1995.

Gennemførte en oplægning af it-platformen fra terminalbaseret til pc-baseret.

Blev i 1995 projektansvarlig for at se på mulighederne for at sammenlægge lager og salgskontorer i Åbyhøj og Odense til en mere central placering i Vestdanmark.

Var ansvarlig for:
Placering og køb af grund
Logistik
Investerings-og rentabilitetsbudgetter
Arealberegninger
Anskaffelse og implementering af automatisk lagerstyringssystem.

Det nye logistikcenter blev placeret på Vidtskue Vej 14 i Vejle. Det 10.000 m2 store automatiske højlager, samt 800 m2 kontorbygning, blev taget i brug januar 1997. Planerne og budgetter for byggeriet blev overholdt.

I forbindelse med sammenlægningen blev HC-Papir en særdeles lønsom virksomhed.

Gennemførte en outsourcing af ca. 30 % af virksomhedens egen distribution til Danske Fragtmænd.

Ejendommene i Åbyhøj og Odense blev solgt til fornuftige priser til gode og stabile virksomheder.

 

HC-Papir A/S (Underdirektør)

Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup.(1990-1994)

Gennemførte en vellykket fusion mellem H. Christensen & Søn A/S og Havreholm Papir A/S. Var hovedansvarlig for:
Det selskabsretslige og personalejura.
Overenskomster.
Sammenføring af IT-systemer.
Fælles logistiksystem, herunder lagerstyring og distribution.
Organisationstilpasning.
Opbygning af nye rapporterings- og administrationssystemer.
Ud- og ombygning af Telegrafvej 8-10.

Salg af Literbuen 6-10 blev gennemført i overensstemmelse med planerne.

I perioden fra 1990 til 1994 fik jeg reduceret balancen betydeligt ved salg af aktiver, reduceret antallet af egne lastbiler, nedbragt lagerbeholdninger, reduceret antallet af dårlige betalere, reduceret kredittider til kunder og fik bedre betingelser hos leverandører.

Endvidere fik jeg øget effektiviteten i økonomi og administration ved effektive og simple forretningsgange og klare ansvarsområder.

Gennemførte en uddannelsesplan for samtlige medarbejdere der højnede deres faglige niveau og kompetencer.

 

H. Christensen & Søn A/S (Økonomichef)

Literbuen 6-10, 2740 Skovlunde.(1987-1990)

Løbende fik jeg øget effektiviteten på lageret, sekretariat og i økonomifunktionen, samt skabt forbedringer i it-systemet.

Det betød at virksomheden, med en højere omsætning, ved udgangen af 1989 havde reduceret medarbejderstaben med 10 personer fra 90 til 80 medarbejdere.

Debitordage blev samtidig reduceret med 10 dage.

 

Kähler & Breum Beholder- og Maskinfabrik K/S (Økonomichef)

Teilmannsallé 9, 4220 Korsør, Søndergade 20, 5580 Nørre-Åby (1985-1987)

Kort før min ansættelse havde virksomheden været igennem en betalingsstandsning.

Fik deres IBM 34 system til at fungere optimalt.
Implementerede et fintfølende likviditetssystem
Opbyggede realistiske resultatbudgetter.
Kalkulationsmodellerne blev forbedret og blev mere tidsaktuelle og realistiske.

Dette betød at jeg fik genskabt tilliden hos banken, revision, leverandører, kunder og personale.

Virksomheden fik herefter et større likviditetsmæssigt råderum.

De sidste 12 måneder af min ansættelse var jeg samtidig salgschef.
Skabte en profil af Kähler & Breum som en seriøs og levedygtig virksomhed med kvalitetsprodukter.
Ændrede samtidig prisstruktur, salgs-og betalingsbetingelser. Det medførte højere indtjening per produktområde.

Da jeg forlod virksomheden i november 1987 var virksomheden lønsom og havde en fornuftig likviditet.

 

Slagelse Handelsskole (Timelærer)

Willemoesevej 4, 4200, Slagelse (1977-1985)

Nu er skoler jo ikke et sted hvor der er tradition for at måle resultater

Har dog ledelsens og elevernes dokumentation for at jeg var en dygtig og afholdt underviser.

Højnede niveauet for de dygtige elever og gav samtidig en øjenåbner for elever der var opgivet af andre kollegaer.

 

Storkfelt Boghandel (Dekoratør/salgssupport)

Ahlgade 31, 4300 Holbæk (1975-1977)

Fortsatte med at dekorere og lave salgsfremmende og utraditionelle vinduesudstillinger og indretninger af butikken.

 

Helweg Bøger (Dekoratør/Salgssupport)

Vestsjællandscentret, Jernbanegade 10, 4200 Slagelse (1975-1977)

Da Helweg Bøger i 1976 skulle indrette ny stor selvbetjeningsboghandel i Vestsjællandscentret blev jeg hyret som rådgiver for indretningen af butikken.

Skabte overblik for kunderne ved skiltning og udstillinger.

Det var den første selvbetjeningsboghandel i Danmark. Efter kort tid kunne jeg konstatere, at mange kunder forlod forretningen uden at købe noget.

Etablerede mig selv som salgssupporter som fri mand på gulvet. Dermed fik jeg guidet kunderne rundt i den store forretning, eller fandt det de søgte. Dermed fik vi øget omsætningen og antallet af faste kunder.

 

W.&G. Foyle LTD. Bookshop (Manager)

119-125 Charing Cross Road, London WC2H OEB (1974)

Var den mest sælgende medarbejder i deres Pocket Afdeling og blev hurtigt udnævnt til Manager for selskabets teologiafdeling. En afdeling på størrelse med en almindelig dansk boghandel.

Afdelingen var et totalt rod men jeg fik dog hurtigt styr på kategoriseringen af alle bøgerne.

Fik nedbragt varelageret og øget omsætningen betydeligt, hvilket topledelsen i Foyles var meget opmærksom på.

 

Storkfelt Boghandel (Elev/Boghandlermedhjælper)

Ahlgade 31, 4300 Holbæk (1970-1973)

Blev hurtig populær blandt forretningens kunder, herunder chefens personlige kunder.

Var god til at sælge bredt af vores sortiment.

Inden jeg var udlært som boghandlermedhjælper fik jeg ansvar for bogbestillinger og enkelte grupper af kontorartikler.

Dekorerede i perioden mange salgsfremmende vinduer og sørgede endvidere for salgsfremmende materiale i selve butikken. Har vundet præmier i forbindelse med forlagenes salgsfremstød omkring specielle bogudgivelser.