ØKONOMISTYRING

Udarbejdelse af regnskaber
Analyse af forretningsgange
Cash management
Likviditetsstyring
Valutastyring
Omkostningsanalyse
Styring af omkostninger
Koncernrapportering
Ledelsesrapportering
Debitorstyring
Kreditvurdering
Balancestyring
Finansieringsrådgivning

 

 

nytimeglas