Fokusområder

Økonomistyring

Udarbejdelse af regnskaber
Analyse af forretningsgange
Cash management
Likviditetsstyring
Valutastyring
Omkostningsanalyse
Styring af omkostninger
Koncernrapportering
Ledelsesrapportering
Debitorstyring
Kreditvurdering
Balancestyring
Finansieringsrådgivning

Undervisning/foredrag

Hvordan tjener vi penge
Nytænkning
Strategi
Fremtidsvisioner
Indførelse af nye systemer
Forandringsledelse
Økonomi
Logistik

HR

Rekruttering
Ansættelsessamtaler
Afviklingssamtaler
Personalejura
Overenskomster
Organisationstilpasning
Outplacement

Fusioner

Lovgivning
Sparring
Analyser
Risikovurdering
Forhandlinger
Integration af systemer
Information
Salg af aktiver
Afvikling af aktiviteter

Strategi

Sparringspartner
SWOT-analyser
Rapporter
Fremtidsanalyser
Køb og salg af virksomheder
Undervisning/foredrag